Get Adobe Flash player

O spoločnosti

Spoločnosť ELEKTRON - SK s.r.o.

Spoločnosť ELEKTRON-SK s.r.o. bola založená 15.12.2004 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I.. Spoločnosť sa realizuje poskytovaním odborných a hlavne komplexných služieb v oblasti elektro–energetiky počínajúc od poradenskej, projekčno–inžinierskej činnosti a končiac vykonaním montáže s uvedením do prevádzky, komplexnými skúškami, potrebnými meraniami a revíznymi správami.

Predmet činnosti

 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení:
  • A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E1.1. - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52kV
  • E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • E4.0 - elektrické stroje, el. zariadenia do 1000 V pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • E4.2 - elektrické rozvádzače, el. zariadenia do 1000 V pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
 • Výroba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
 • EPS - elektrická požiarna signalizácia - PR - požiarny rozhlas, ozvučenie,
 • montáž elektromerov a meracích transformátorov,
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
 • inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie,
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
 • montáž káblových rozvodov,
 • poskytovanie software - predaj a vývoj programov na základe zmluvy s autorom
 • Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovanie nákladnej cestnej dopravy
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
 • Automatizované spracovanie dát
 • Reklamné činnosti